Фантастика у приповеткама Милована Ђ. Глишића

Фантастика у приповеткама Милована Ђ. Глишића

Фантастика у приповеткама Милована Ђ. Глишића Фантастичну компоненту Глишићевог дела треба сагледавати у додиру са основним одредницама фантастике карактеристичним за српски реализам, али истовремено та фантастика је увек утемељена у фолклорном наслеђу, односно у фолклорној имагинацији. Њена реалистичка димензија изражава се у њеној доминантној функцији стварања тзв. „илузије веродостојности“ (а не стварања слике натприродног света!), […]