Semiološka analiza filma “Agora”…

Semiološka analiza filma “Agora”…

Semiološka analiza filma “Agora”  Semiosfera je vrsta globalne komunikacione sfere. Osnovna karakteristika globalnih komunikacionih sfera jeste da nijedna od njih, u praksi, ne funkcioniše sama za sebe, već su u stalnoj međusobnoj interakciji. Semiosferu onda treba posmatrati kao složen sistem neprekidne komunikacije, razmene informacija svih vrsta na svim jezicima koje semiosfera poznaje u vremenu svoje […]