Milan Kundera – Svest o kontinuitetu

Milan Kundera – Svest o kontinuitetu

O mom ocu koji je bio muzičar pričali su sledeću anegdotu. Zatekao se na nekom mestu na kome su se čuli zvuci jedne simfonije sa nekog radija ili gramofona. Prijatelji, svi muzičari ili melomani, prepoznali su odmah Devetu Betovenovu. Obratiše se mom ocu: „Koja je to muzika?” A on, nakon dužeg razmišljanja, odvrati: „Meni ovo […]

Milan Kundera – „Šala“ ili život kao gorka šala

Milan Kundera – „Šala“ ili život kao gorka šala

„Srce mi se steglo nad nerazumljivošću ljudskih postupaka“ (Šala) Kunderin stil u početku u prvi mah podseća na našeg Momu Kapora, po lakoći pripovedanja (a time i lakoći čitanja), duhovitosti, savremenoj tematici, posvećenosti muško-ženskim odnosima koji u su u centru pažnje (rečenica „devojke, čije su mi lepe noge ranjavale dušu“ deluje tako kaporovski). Međutim, naš […]

Kundera o Kafki i kafkologiji

Kundera o Kafki i kafkologiji

U osnovici predstave koju danas većina ljudi ima o Kafki je jedan poluzaboravljeni roman. Napisao ga je Maks Brod odmah posle Kafkine smrti i izdao 1926. godine. Oslušnite njegov naziv: Čarobno kraljevstvo ljubavi. To je takozvani roman s ključem. U njegovom protagonisti, praškom nemačkom piscu po imenu Novi, prepoznaćete umiljati autoportret Maksa Broda (progonjenog obožavanjem […]

Milan Kundera: Estetika i egzistencija

Milan Kundera: Estetika i egzistencija

Gde treba tražiti najdublje razloge koji čine da ljudi jedan prema drugom osećaju simpatiju ili antipatiju, da mogu ili ne mogu biti prijatelji? Klarisa i Valter iz Čoveka bez svojstava su Ulrihovi stari poznanici. Prvi put se pojavljuju na sceni romana onda kada ih Ulrih poseti i zatekne ih kako sviraju klavir u četiri ruke. […]