Cynthia Gooding

Cynthia Gooding

Cynthia Gooding Једна од најприсутнијих грешака у перцепцији било које културне епохе (уметничког правца, друштвеног покрета…) лежи управо у забрињавајуће рутинској лакоћи са којом се ослањамо, свесно или не, искључиво на обрасце и стандарде који су већ неупитно етаблирани, и представљају општепознате и подразумевајуће категорије. Наравно, највећи често држе своје позиције сасвим заслужено, и погрешно […]