Andre Žid – „Močvare“

Andre Žid – „Močvare“

Andre Žid – satiričar? Je li to moguće? (Moguć je i kolač u tiganju, a i pogodak u zadnjim sekundima utakmice, pa zašto ne bismo mogli da zamislimo Žida kao satiričara…) Štaviše, njegove „Močvare“ korespondiraju sa nama poznatijim delom – pričom „Mrtvo more“ Radoja Domanovića. Ali, „Močvare“ uz to imaju i nešto od kafkijanske atmosfere, […]

Andre Žid – Ljubav koja ne sme da izgovori ime

Andre Žid – Ljubav koja ne sme da izgovori ime

Andre Žid – Koridon – Ljubav koja ne sme da izgovori ime Četiri sokratska dijaloga sa Koridonom – doktorom za dušu – nisu ni ispovest, ni pamflet, ni pregled seksualnih praksa i iskustava, već ogled kojim se rasvetljava delikatna tema uranizma – ogled koji želi “da bude iskren, a ne ciničan, i prirodan na jednostavan način“. […]

Pogled na Židova ”Uska vrata”

Pogled na Židova ”Uska vrata”

Pogled na Židova ”Uska vrata” Židov roman „Uska vrata“, počinje tiho, i čini nam se da najavljuje sasvim beznačajnu priču o ljubavi koja sliči mnogim drugima. Ali, ubrzo, vidimo da smo se prevarili, ispod mirnoće početka ulazimo sve dublje i dublje u raskošnu simfoniju događaja i misli, čiji se intenzitet postepeno pojačava do krajnje tragičnosti. […]