The power of memories – Ken Russell

The power of memories – Ken Russell

The power of memories – Ken Russell Posmatrajući filmsku dramatizaciju iz ugla jednog kritičara, moramo uzeti u obzir činjenicu da su režiseri često prinuđeni da dodaju određene scene kako bi na što bolji način dočarali određeni period u životu kompozitora, što scenario čini interesantnijim, ali ne predstavlja egzaktnost na njegovoj biografskoj osnovi. Pored ovakvih filmova, […]

Ken Rasel – razgovor sa đavolom

Ken Rasel – razgovor sa đavolom

Ken Rasel 1927-2011 – – razgovor sa đavolom Ako hoćes Boga da nasmeješ, izloži mu svoje planove. Tako je i novinar lokalnih novina u Torontu, Filip Braun, napravio plan za intervju sa režiserom Kenom Raselom koji trenutno gostuje u Torontu, zbog festivala i multižanrovske konvencije za fanove , Rue Morgue’s Festival Of Fear. To je […]