Barok, Vermer i žene na njegovim slikama

Barok, Vermer i žene na njegovim slikama

Barok, Vermer, vino i žene na njegovim slikama Umjetničko razdoblje koje počinje krajem XVI vijeka, traje kroz čitav XVII vijek, u nekim zemljama i velikim dijelom kroz XVIII vijek, zove se barok. Naziv barok potiče od portugalske riječi barocco , koja označava biser nepravilnog oblika, tvorevinu bolesne školjke. Kao i naziv manirizam, ovaj naziv je […]

Barok, Vermer i “Žena stoji i svira na virginalu”

Barok, Vermer i “Žena stoji i svira na virginalu”

Istorijski događaji Centralna Evropa je početkom XVII vijeka ušla u period zaoštrenih društvenim protivriječnosti i klasnih sukoba, iz kojih je došlo do seljačkih ratova, pokreta Reformacije, Kontrareformacije (feudalno-katoličke reakcije). Sukobili se kapitalistički svijet koji je tada bio na usponu, i feudalni, pri svom istorijskom zalasku. Sedamnaesti vijek bilo je doba gotovo neprekidnih ratova. Tridesetogodišnji rat […]

Vermerova renesansa i “Žena sa vagom”

Vermerova renesansa i “Žena sa vagom”

Nakon smrti Jana Vermera 1675. godine, malo se znalo o njegovom životu i djelu. Grad Delf u kojem je rođen, za života, a ni nakon umjetnikove smrti, nije uspio da prepozna značaj njegove umjetnosti. Ipak, francuski umjetnik Thore Burger, uticao je na popularnost Vermerovih djela, nakon što je ugledao njegovu sliku “Pogled na Delf” u […]