Književnost

Film

Um i Spoznaja

Muzika

The Boss and The Preacher

The Boss and The Preacher

Za prva dva sata koncerta se proživi verovatno više osećaja nego u 5 godina života, a nastavak je produženo uživanje za koje moraš naći još energije i osećaja u sebi da ih izbiješ na svakoj pesmi…

  • Andrej Tarkovski
  • Džems Džojs
  • Ludvig Vitgenštajn
  • D.O.M.I.N.E
  • Aprilpriča - Performans
Vitgenštajn i evropsko nesvesno

Vitgenštajn i evropsko nesvesno

Jevrejska misao

Knjiga Zohar – VII tom…

Knjiga Zohar, VII tom. P.U.L.S.E magazin vam zvanično predstavlja prvih dvadesetak stihova sedmog toma knjige Zohar, nastavka koji od februara 2023. možete naći u slobodnoj prodaji…

Knjiga Zohar, VI tom

Rabin Hija započinje raspravu o najznačajnijem izboru koji stoji pred svakim od nas – da li ćemo slediti Sklonost ka zlu (Jecer ha’ra [יצר הרע]).…

Knjiga Zohar – V tom

Knjiga Zohar – V tom

Poštovani čitaoci, P.U.L.S.E magazin vam zvanično predstavlja prvih dvadesetak stihova petog toma knjige ”Zohar”, nastavka koji od marta 2022. možete naći u slobodnoj prodaji…

Fotografija

Filozofija

Psihologija

Slikarstvo

Istorija

Istorija civilizacije 2 – Vil Djurant

Istorija civilizacije 2 – Vil Djurant

Istorija civilizaciej. Nju sačinjavaju četiri elementa: ekonomska obezbeđenost, politička organizacija, moralne tradicije i kontinuitet znanja i umetnosti.…

Sociologija