Ksenolingvistika u filmu ,,Dolazak”

Ksenolingvistika u filmu ,,Dolazak”

Film se bazira na kratkoj priči poznatog pisca naučne fantastike Teda Ćanga – ,,Priča tvog života”. Radnja filma prati lingvistkinju koja pokušava sa timom naučnika da uspostavi komunikaciju sa vanzemaljcima i spreči potencijalnu globalnu katastrofu. … Ona se penje liftom do vertikalnog tunela sa internom gravitacijom vanzemaljske letelice… Primećuje njihovu pojavu. Nalaze se iza prozirne […]

Entropija i protok vremena

Entropija i protok vremena

Entropija i protok vremena Šta je vreme? Da li je ono fundamentalni aspekt naše percepcije i razumevanja određenog sleda događaja? A protok vremena? Da li je on subjektivno iskustvo prolaska vremena kao kontinuiranog i nepovratnog procesa? Razlika između ova dva pojma je donekle i filozofsko pitanje i može biti podložno različitim tumačenjima. Jedno od tih […]

Muzika i volja za postojanjem

Muzika i volja za postojanjem

Muzika i volja za postojanjem Muzika je stara koliko i samo čovečanstvo, a tokom vekova brojni filozofi i naučnici pokušavali su da objasne naš odnos sa njom. Jedan od najtemeljnijih po tom pitanju bio je nemački filozof Artur Šopenhauer (1788 – 1860). Tvrdio je da muzika predstavlja najplemenitiji i najznačajniji oblik umetnosti, jer ne samo […]

Kjubrikov filmski univerzum

Kjubrikov filmski univerzum

Filmski opus Stenlija Kjubrika sastavljen je od trinaest žanrovski različitih ostvarenja. Elementi vizuelnog izražavanja u njegovim delima, od ,,Odiseje u svemiru” do ,,Širom zatvorenih očiju”, sadrže komponente likovne umetnosti. Kjubrik u značajnoj meri upotrebljava boju kao nespecifičan element filmskog izražavanja, utičući na razvijanje naglašene slikarske komponente – vizije. Ne samo da boja dominira u enterijerima […]