Metoda kao filozofija -Sokratova i Kjerkegorova ironija

Metoda kao filozofija -Sokratova i Kjerkegorova ironija

Metoda kao filozofija – Sokratova i Kjerkegorova ironija   U ovom radu baviću se odnosom koji Kjerkegor zauzima prema Sokratu. Naime, baviću se razlozima iz kojih Kjerkegor sebe doživljava i naziva ,,Sokratom devetnaestog veka“. Centralna sličnost između ova dva filozofa biće upravo ironija. Ona će biti predstavljena kao suštinska karakteristika njihovih filozofija. Određenje ironije biće […]

Sokrat, licemjer…

Sokrat, licemjer…

Sokrat, licemjer…… ili su to oni koji ga štuju, ili smo to svi mi zajedno? Licemjerje ili hipokrizija, kako je još nazivamo, je „prikrivanje svog karaktera, svoje prirode, lažno prikazivanje vrlina; licemjernost“, ili nešto opširnije rečeno: „simuliranje, pretvaranje da tko ima odlike i uvjerenja kakva zapravo nema, osobito u smislu predstavljanja sebe ili drugoga kao […]

Analiza filozofije samoubistva

Analiza filozofije samoubistva

Analiza filozofije samoubistva Za mene je ipak bila sreća što sam bio tako melanholičan Seren Kjerkegor Voleo sam smrt Sokrat Patnja je jedini uzrok svesti Dostojevski u Zapisima iz podzemlja Stvar koje se večina ljudi u potaji najviše plaši uvek se događa – sve što je potrebno jeste samo malo hrabrosti,. što bol postaje razgovetniji […]

Sokratova odbrana i smrt 

Sokratova odbrana i smrt 

Sokratova odbrana i smrt  „Ne brinite se za Sokrata, brinite se za istinu“ (Sokratova poruka  učenicima – Fedon) Nekoliko nasilnih smrti leži u osnovama evropske civilizacije: surovo raspeće Onoga koji je došao da spase čovečanstvo, Cezareva smrt na martovske Ide, glava Luja XVI pod giljotinom revolucije –  pogubljenja čije posledice na neki način i danas […]

Mudrac contra filozof

Mudrac contra filozof

Mudrac contra filozof – Predmet bavljenja ovog teksta biće razlike u načinima tumačenja i razumijevanja života sa jedne strane filozofa i mudraca sa druge. Počevši od Nietzscheovog stava da period u kome su mudraci djelovali i mislili prestaje sa Platonom označujući da filozofiima od tog vremena nedostaje nešto suštinsko, odatle se kao potreba javlja tumačenje […]

Emocije i filozofija: Zašto Platon nije prisutan u trenutku Sokratovog ispijanja kukute?

Emocije i filozofija: Zašto Platon nije prisutan u trenutku Sokratovog ispijanja kukute?

Emocije i filozofija: Zašto Platon nije prisutan u trenutku Sokratovog ispijanja kukute? Tragajući za Platonovom biografijom i zanimljivih novijih radova o njegovim dijalozima, a da su na našem jeziku, naišla sam na jedan izuzetno zanimljiv naslov, a to je: Zašto Platon nije zaplakao u Fedonu? Rad je pregledni, autora Saše Horvata, a riječ je o […]

Sokrat – smrt filozofa

Sokrat – smrt filozofa

Sokrat – smrt filozofa (Prilog razumevanju filozofije kao veštine umiranja) ”Rodio se kao i svi drugi, ali je mislio kao niko drugi; toliko je svoj, da ne liči ni na koga; bio je ružan izvana, ali se molio bogu da bude lep iznutra.” Đ. Š. O životu i delu Sokrata saznajemo iz nekoliko izvora. Hronološki, […]