Tako govori «Gabo» Markes

Tako govori «Gabo» Markes

Tako govori «Gabo» Markes Život nije ono što je čovek proživeo, već ono što se čovek seća i kako se seća da bi ga ispričao. (Uvodne reči iz knjige memoara Živeti da bi se ispričalo.) Ako prestanem da pišem umreću. Dobar pisac više baca u korpu nego što objavljuje. Ako redovno baca, on je na […]