Тајна исповест модерне жене – Анаис Нин

Тајна исповест модерне жене – Анаис Нин

Тајна исповест модерне жене – Анаис Нин   Исходиште еротографије   Ars erotica или ars amandi, те одговарајућа литература, идеално потичу из древних култура „хтонске” религиозности, посвећене обожавању Мајке Земље. За разлику од „уранске” или „аполонске” религиозности, својствене индоевропским културама, чије еминентне доктрине уче о метафизичком пореклу и дужностима ума (nous) – „хтонска” или „дионизијска” религиозност налаже […]