Nevidljiva kaisa ili gde je šah danas

Nevidljiva kaisa ili gde je šah danas

Nevidljiva kaisa ili gde je šah danas Postoji teološka teza da je bog nevidljiv, ali sveprisutan. Da li je tako i sa Kaisom? Kao što nam je poznato, u doba humanizma i renesanse obnovljeno je interesovanje za mitologiju. Tada su pesnici domislili još jednu boginju, Kaisu, koja je zaštitnica šaha i šahista. Na osnovu (ne)pisanja […]