Ово је (јужна) Србија

Ово је (јужна) Србија

Ово је (јужна) Србија – Аризани Ивана Ивановића Симо Матавуљ оставио нам је Далматинца Пилипенду, Петар Кочић Босанца Давида Штрпца, Добрица Ћосић Моравце Катиће, Драгослав Михаиловић Ресавку Петрију, Данко Поповић Шумадинца Милутина. Јужна Србија, не тако бучна након Коштанине песме и Ивкових ловачких прича, ипак је пустила од себе гласа преко Дољевчанина Санде из романа […]