Kad je dete bilo dete…

Kad je dete bilo dete…

Osvrt na Vendersove i Rilkeove anđele Pre nego što je, ognjem i mačem, krenuo u samoubilački pohod na prirodu, moderni čovek raskinuo je svoje veze sa natprirodnim. Svet naseljen anđelima – koji na nude Rilkeove Devinske elegije, kao i Vendersov film Nebo nad Berlinom – predstavlja stoga jedan od ekscesa vredan pažnje, čak i u […]