Kad je dete bilo dete i Nebo nad Berlinom

Kad je dete bilo dete i Nebo nad Berlinom

Kad je dete bilo dete i Nebo nad Berlinom Osvrt na Vendersove i Rilkeove anđele Pre nego što je, ognjem i mačem, krenuo u samoubilački pohod na prirodu, moderni čovek raskinuo je svoje veze sa natprirodnim. Svet naseljen anđelima – koji na nude Rilkeove Devinske elegije, kao i Vendersov film Nebo nad Berlinom – predstavlja […]