Boetije – Uteha filozofije

Boetije – Uteha filozofije

Kao godina pada Zapadnog rimskog carstva uzima se 476. kada je germanski kralj Odoakar svrgnuo sa prestola rimskog cara Romula Avgustula. Međutim, ogromno Rimsko carstvo, rašireno na čak tri kontinenta, počelo je da se raspada nekoliko vekova ranije pod teretom nerešivih unutrašnjih sukoba i pred navalom novih naroda koji su nadirali preko njegovih granica. Razdoblje od […]

Muzika nebeskih sfera

Muzika nebeskih sfera

Muzika nebeskih sfera započinje u antičkoj Grčkoj s Pitagorom koji je, kaže se, prošavši pored kovačnice u udarcima čekića o nakovanj čuo sklad zvukova u intervalima oktave, kvinte i kvarte. To ga je nadahnulo na otkriće veze između vibracije, frekvencije i visine tona. Pitagora smatra oktavu, frekvencijski omjer 1 : 2, simbolom božanske harmonije između […]