Bombardovanje Beograda u svetskom ratu

Bombardovanje Beograda u svetskom ratu

Bombardovanje Beograda u svetskom ratu „Over Belgrade“ – Zašto su saveznici 12 puta bombardovali Beograd u Drugom svetskom ratu U nekad čuvenu „baru Veneciju“ utisnulo se stotine kilograma eksploziva da sačeka bagere u nedeljno jutro 2017. godine i zakasnelu detonaciju kojom će se okončati događaj započet pre čak sedam decenija. „Pogodili smo predgrađe Jugo prestonice, […]

NATO bombardovanje 1999. u nemačkim medijima

NATO bombardovanje 1999. u nemačkim medijima

NATO bombardovanje 1999. u nemačkim medijima – Reči i njihova upotreba oduvek su predmet kako lingvističkih, tako i uopšte naučnih istraživanja, jer polazimo od toga da kroz jezik upijamo svet oko nas, pa tako jezik konsturuiše i predstavlja našu stvarnost, potvrđujući Humboltovu tezu da je različitost među jezicima ustvari različitost u pogledima na svet. Zanimljivo […]