Sanjar Đoto u Pazolinijevom Dekameronu 

Sanjar Đoto u Pazolinijevom Dekameronu 

Sanjar Đoto u Pazolinijevom Dekameronu  Pri tumačenju i vrednovanju erotike u Pazolinijevom filmskom opusu, trebalo bi voditi računa i o stavovima samog autora po pitanju odnosa seksualnosti i života, kao i seksualnosti i umetnosti. Pazolini nije bio pristalica seksualne revolucije koja je zahvatila zapadni svet šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog milenijuma. U ovoj slobodi on […]

Pjer Paolo Pazolini – kontroverzni umetnik

Pjer Paolo Pazolini – kontroverzni umetnik

Pjer Paolo Pazolini – kontroverzni umetnik Film Dekameron (Il Decameron, 1971), snimljen prema istoimenoj Bokačovoj (Giovanni Boccaccio) zbirci novela, predstavlja prvi deo Trilogije života (La Triologia della vita); druga dva filma iz trilogije su Kenterberijske priče (I racconti di Canterbury, 1972) i Cvet hiljadu i jedne noći (Il fiore delle Mille e una notte, 1974), […]

Razum i razonoda – Bokačo

Razum i razonoda – Bokačo

Razum i razonoda ili poezija kao praktična filozofija – Bokačo Đovani Bokačo je u sazvežđu sa Danteom i Petrarkom jedan od najpoznatijih i najznačajnijih pisaca italijanskog trećenta. Tematski aspekti Bokačovog dela su erotska dimenzija ljudske čulnosti, opori realizam, kritika religije, dijalektički spojevi i ambigviteti tragičnog i komičnog, niskog i uzvišenog i nadasve kultivisanje narodnog jezika […]