Drugi svetski rat i Enigma protiv Bombe

Drugi svetski rat i Enigma protiv Bombe

Drugi svetski rat i Enigma protiv Bombe Svaki rat odlikuju dva fronta – oružani i onaj drugi, sofisticirani, front visokih tehnologija. Odatle i paradoks da posle svakog većeg sukoba, pored užasnih strahota i gubitaka imamo i enormni napredak na polju tehnologije, koja potom ima tendenciju da obeleži naredni posleratni period. U ovom slučaju govorimo o […]