Žan-Lik Godar: Kako biti slobodan

Žan-Lik Godar: Kako biti slobodan

Svojim ultimativnim slobodarstvom u pristupu filmu, neusporedivom nesputanošću kreacije, najkraće rečeno – hrabrošću da bude slobodan, Godar je bio i ostat će inspiracija svima koji film shvaćaju kao umjetnost i odbijaju diktat kapitala u kinematografiji