Recepcija ,,Nibelunga” u kulturi

Recepcija ,,Nibelunga” u kulturi

Recepcija ,,Nibelunga” u kulturi, muzici i filmu Saga o Nibelunzima, nosiocima priče o germanskim „grčkim“ junacima, oplemenila je evropsku kulturu i nemačku kulturu širenjem na druga polja umetnosti. Od Nemaca je evropskom kulturno-književnom okviru jedino možda Faust stigao kao značajniji i glasovitiji nosilac narodne tradicije nemačkih civilizacijskih tekovina koje su se, u vreme nastanka ,,Pesme […]