Kolažiranje paragrafa eseje pisca Isaka Singera

Kolažiranje paragrafa eseje pisca Isaka Singera

Kolažiranje paragrafa eseje pisca Isaka  Singera – Oči vide samo kad ima svetla, duša vidi i u mraku Šta je kolažiranje? Šta zapravo privlači pisane umetnike da to urade? Kolažiranje je “spajanje” paragrafa različitih eseja jednog pisca ali tako da se zadrži tok priče s tim što će promeniti drugu formu, odnosno završetak, radnju. Kolažiranje […]

Isak Baševis Singer i pitanje pravde

Isak Baševis Singer i pitanje pravde

Isak Baševis Singer i pitanje pravde Čovek se moli za milost, ali nije spreman da je pruži i proširi i na druge. Isak Baševis Singer je rođen 14. jula 1904. godine u Radziminu, malom gradiću u Poljskoj. Isak je poticao iz rabinske porodice, te je stekao jevrejsko obrazovanje i postao rabin. Međutim Singer, ugledajući se […]