Da li je Ahtisarijev plan dobar za Srbiju?

Da li je Ahtisarijev plan dobar za Srbiju?

Da li je Ahtisarijev plan dobar za Srbiju? Za rešavanje složenih problema kakav je kosovski neophodno je poći od naučne premise koja govori o multifinalitetu, odnosno, postojanju pluralizma ciljeva. Tada je od esencijalne važnosti saznati koji su sve ciljevi u postojećim uslovima realni, koliko je koji cilj koristan za svaku stranu, koji je cilj ravnotežan […]

Biti ili ne biti glupak – Srbija i Kosovo

Biti ili ne biti glupak – Srbija i Kosovo

Biti ili ne biti glupak – Za analizu visokokonfliktne situacije u političkim krugovima posle proglašenja nezavisnosti Kosova, ali i odnosa Srbije i albanske zajednice, mogu korisno da posluže ideje koje je izložio Anri Gliksman u svojoj knjizi “Glupost”. On predlaže da političari sami pred sobom i pred narodom odgovore na nešto izmenjenu hamletovsku dilemu koja […]

Srbija i Kosovo – pluralizam ciljeva

Srbija i Kosovo  – Za rešavanje složenih problema kakav je kosovski neophodno je poći od naučne premise koja govori o multifinalitetu, odnosno, postojanju pluralizma ciljeva. Tada je od esencijalne važnosti saznati koji su sve ciljevi u postojećim uslovima realni, koliko je koji cilj koristan za svaku stranu, koji je cilj ravnotežan i kako se može […]

Skupo srpsko samoprecenjivanje

Skupo srpsko samoprecenjivanje

Samoprecenjivanje – Potreba intelektualca za društvenim i političkim angažmanom logična je i prirodna, posebno u uslovima velikog društvenog propadanja. Intelektualac veruje da njegove spoznaje mogu biti društvu od koristi, naročito ako te ideje upotrebljavaju napredne države sveta u procesu upravljanja. Razumljivo, efekat njihovog angažmana je mali kada se oni pojavljuju u sredstvima javnog informisanja kao […]