Sistem djeluje izazivajući osjećaj nemoći kod ljudi

Sistem djeluje izazivajući osjećaj nemoći kod ljudi

Sistem djeluje izazivajući osjećaj nemoći kod ljudi – Jacques Ranciere jedan je od najvećih i najutjecajnijih filozofa savremenoga doba. Surađivao je s Luisom Althusserom u čijem je krugu završio École normale supérieure i s kojim je koautor čuvenog spisa ‘’Čitati kapital’’. Dvojac se razišao nakon studentskih protesta u maju 1968. Nakon toga, Michele Foucault ga […]