Oči vide samo kad ima svetla, duša vidi i u mraku

Oči vide samo kad ima svetla, duša vidi i u mraku

Kolažiranje paragrafa eseje pisca Isaka Baševis Singera Šta je kolažiranje? Šta zapravo privlači pisane umetnike da to urade? Kolažiranje je “spajanje” paragrafa različitih eseja jednog pisca ali tako da se zadrži tok priče s tim što će promeniti drugu formu, odnosno završetak, radnju. Kolažiranje za razliku od intertekstualnosti ne dozvoljava da autor “dopiše” svoju misao […]