Kolažiranje paragrafa eseje pisca Isaka Singera

Kolažiranje paragrafa eseje pisca Isaka Singera

Kolažiranje paragrafa eseje pisca Isaka  Singera – Oči vide samo kad ima svetla, duša vidi i u mraku Šta je kolažiranje? Šta zapravo privlači pisane umetnike da to urade? Kolažiranje je “spajanje” paragrafa različitih eseja jednog pisca ali tako da se zadrži tok priče s tim što će promeniti drugu formu, odnosno završetak, radnju. Kolažiranje […]