Ju Mindžun: Epohalni smeh nove Kine

Ju Mindžun: Epohalni smeh nove Kine

Kako umetničkim sredstvima prikazati stvarnost ukoliko umetnost više nije bitan deo te stvarnosti? Kineski slikar Ju Mindžun (Yue Minjun) odgovara: Svi problemi se mogu rešiti smehom. Mindžunov slikani prostor zasićen je uniformnim, dirigovanim smehom koji se prolama s jednog na drugi kraj slike. Čija je fizionomija po kojoj je modelovana iskežena grimasa? Umetnikov brat najčešće […]

Kina – pokret za novi život

Kina – pokret za novi život

Kina – pokret za novi život Ritual na kineski način nije samo učtivo ili dolično ponašanje, nego i poseban model čovekove socijalnosti. Pojedinci, verni ritualu, dolaze i odlaze, ali socium koji formira ritual postoji večno. Taj socium – ta, ne materijalna, već duhovna, simbolička realnost – upravo je i činio istinsku egzistenciju kineske civilizacije, njeno […]

Kina – obred klanjanja Nebu i Zemlji

Kina – obred klanjanja Nebu i Zemlji

Kina – obred klanjanja Nebu i Zemlji Ispred mladoženjine kuće palankin su dočekivali sa vatrometom, neizbežnim u takvim slučajevima. Kada bi palankin unosili u dvorište, mladoženja bi ka njemu odapinjao tri strele, kao da gađa moguće zle duhove. Zatim bi se palankin pronosio nad vatrom; oko njega su bacali pasulj i orahe, koje su hvatali […]

Kina i mit o muškoj nadmoći

Kina i mit o muškoj nadmoći

Kina i mit o muškoj nadmoći Zdrav razum i ljubav prema lepim manirima nisu dozvolili da Kinezi razviju grubost prema ženi. Domaće vaspitanje devojčica tradicionalno je obuhvatalo, osim šivenja i drugih ženskih poslova, časove pismenosti, što je devojčicu upućivalo u „poznavanje rituala“. U istoriji kineske književnosti su i imena nekoliko izuzetnih pesnikinja (najpoznatija je Li […]

Kina – ritual vlasti, vlast rituala

Kina – ritual vlasti, vlast rituala

Kina – ritual vlasti, vlast rituala „Politika“ na kineskom znači „ispravljanje“: vladar treba da ispravlja postupke i misli ljudi, počinjući od sebe. Vlast je, prema kineskim predstavama, iskonski zadana ljudima; ona je neodvojiva od ljudske težnje ka savršenstvu, i tamo gde nema vladara ljudi će „ako se ne raštrkaju kud koji, napraviti metež“. Nemoguće je […]