Zagonetka koju CIA ne može da otkrije

Zagonetka koju CIA ne može da otkrije

Najslavniji zapis koji se nalazi uklesan u mermeru u glavnom holu sedišta štaba CIA u Lengliju u Virdžiniji, preuzet  iz Biblije, glasi: „ Spoznaćeš istinu i ona će te učiniti slobodnim“.  Medjutim, zadnjih godina jedan drugi tekst je predmet intenzivnog proučavanja u štabu i van njega: 865 znakova, naizgled besmisleno poređanih i uklesanih u 3 […]