Дијалектика савремене архитектуре / део први /

Дијалектика савремене архитектуре / део први /

Архитектура, у најпластичнијем смсилу, обухвата све изграђено што нас окружује: куће, зграде, улице, градове. Све оно што је производ човечијег рада а не природе. Нешто попут културе? Приказане у крупнијој размери, јер архитектура је само делић свеукупне културе. Архитектура је, дакле, на првом и основном месту у односу са природом. Данас се може рећи да […]