Lov orlovima

Lov orlovima

Lov orlovima – Drevni običaj u mongolskoj nomadskoj manjini koji se prenosi na mlade. Kada se završe školski časovi petkom, Zamanbol ide kući, radi domaći i sve što već tipični tinejdžeri rade. Subotom, osedla konja, odjaše duboko u planine i lovi divlje zveri sa partnerom od poverenja: izdresiranom pticom grabljivicom. Zamanbol (14) je lovac orlovima. […]