Prevršila Dara meru

Prevršila Dara meru

Prevršila Dara meru – Da li je jasno da smo, kada gledamo film, podložni manipulaciji? Ako je „navođenje“ bolje urađeno, shvatamo li da vidimo više nego nego što nam oči pokazuju? Razumemo li da film namerno ide do krajnjih linija ljudskih odnosa (najdublja mržanja, najveća ljubav)? Hugo Minsterberger, jedan od prvih teoretičara filma, smatra da je to […]

„Teorija zavere“ je pogrešan izraz

„Teorija zavere“ je pogrešan izraz

U današnjim medijima široko je rasprostranjen izraz „teorija zavere“. On je nekorektan i služi isključivo za diskreditovanje kritičkih glasova i podršku vladajućem političkom establišmentu. Izrazom „teorija zavere“ se označava tumačenje društvenih, političkih, ekonomskih ili naučnih, procesa i pojava delovanjem grupa koje rade u tajnosti da bi ostvarile nelegalne i nelegitimne ciljeve. Kao takav, on ima […]