Nik Kejv susreće male duhove

Nik Kejv susreće male duhove

Nik Kejv susreće male duhove – Prvi, nikad objavljeni solo album Nika Kejva, posle raspada njegove rane, uraganski autodestruktivne post-punk grupe Birthday Party, trebalo je te 1983. da se zove “Čovek ili mit?” (“Man Or Myth?”), ali zapravo nije ni bio završen – svejedno, ova naizgled retorička dilema dobijala je na značaju sa svakim novim […]

Kad mrak i rane pevaju: Nik Kejv

Kad mrak i rane pevaju: Nik Kejv

Kad mrak i rane pevaju: Nik Kejv Prodornog pogleda i očiju iz kojih sevaju varnice strasti i bola, glasa koji raspamećuje, muzike koja dotiče ono najranjivije, najrovitije u čoveku, uskih ramena i tamnih brkova, Nik Kejv (Nicholas Edward Cave) je ime za ljubav optočenu mrakom. Rekao je kako “želi da piše pesme koje imaju istu […]