Њујоршка триологија – Пол Остер

Њујоршка триологија – Пол Остер

Њујоршка триологија – Пол Остер – језик, жеља, апокатастазис Опште је прихваћено становиште да егзил, било спољашњи било унутрашњи, односно „стварносни“ или метафорички, карактерише хронично осећање бескућништва, прогнаности, искорењености и отуђења. Но наведене импликације термина егзил не одсликавају у потпуности његов семантички потенцијал. Наиме, испитивање етимологије ове речи (латински exilium/exsilium из старогрчког alaomai) отрива да […]