Kapitalizam posle kapitalizma

Kapitalizam posle kapitalizma

Kapitalizam posle kapitalizma Prikaz knjige Paula Masona „Postcapitalism: A guide to our future / Postkapitalizam: Vodič za našu budućnost“ U pitanju je veoma ambiciozna knjiga. Na manje od 300 strana Paul Mason tumači ne samo proteklih 300 godina istorije kapitalizma i pokušaja da on bude zamenjen nečim drugim (socijalizmom), nego i pokazuje kako će se […]