Sebičnost

Sebičnost

Sebičnost možemo opisati kao zainteresovanost za sebe i samo za sebe, nezavisno od konteksta u kome se nalazimo. Sebični ljudi su zainteresovani prvenstveno za vlastitu korist, dobit i blagostanje, i ne obaziru se na druge ljude i njihove potrebe. Sebičnost obično ne spada u one osobine koje navodimo kada opisujemo sebe, a za to može […]