Franjo Asiški, ruski isihazam i islamski sufizam

Franjo Asiški, ruski isihazam i islamski sufizam

Franjo Asiški, ruski isihazam i islamski sufizam      Poređenje mističnih učenja u svetskim religijama pruža obilje materijala za otkrivanje religioznih i kulturnih veza između različitih regiona Evrope, Azije i Severne Afrike u periodu Srednjeg veka. Tako je isihazam, istočno-hrišćanski mistični pravac široko rasprostranjen u Vizantiji, počevši od XIV veka postao neodvojivi deo ruske pravoslavne […]

Učenje derviša: Sedam nivoa duše i duhovnog razvoja

Učenje derviša: Sedam nivoa duše i duhovnog razvoja

Učenje derviša: Sedam nivoa duše i duhovnog razvoja. Po učenjima mnogih sufija, postoji sedam nivoa duše (nefsa). To su u isto vrijeme i sedam nivoa duhovnog razvoja, počev od stanja potpune samo-opsjednutosti i egoizma do potpuno pročišćenog, duhovnog nivoa. . Duša koja zapovijeda Na ovom prvom nivou, nefs ili duša se još opisuje kao duša […]

Sufizam – mistici islama i tražitelji istine

Sufizam – mistici islama i tražitelji istine

Sam naslov “Sufizam – mistici islama”nam pruža objašnjenje zašto je ova knjiga pridružena ciklusu „iskustva i rad individualnih i grupnih tražitelja istine”. Sufizam je kao religiozna filozofija islama u najstarijoj poznatoj definiciji opisan kao „poimanje božanske stvarnosti”. Muhamedanski mistici vole da sebe nazivaju AM al-Hak 1, „sledbenici Stvarnog”. U pokušaju da izložim  njihove glavne doktrine […]