Andrej Tarkovski: Zapečaćeno vrijeme

Andrej Tarkovski: Zapečaćeno vrijeme

Andrej Tarkovski: Zapečaćeno vrijeme – Težnje za spoznajom istine i moralnog ideala Prijevod velike i važne knjige eseja teorijsko-autopoetičke naravi ruskog sineasta Andreja Tarkovskog, posvećenih razmatranjima o vlastitom filmskom stvaralaštvu, o filmu kao umjetnosti, o ulozi, svrsi, cilju, zadaćama umjetnosti u ljudskome životu općenito, a potom, šire i dublje, o estetskim, etičkim, emocionalnim, metafizičkim, duhovnim […]