Zahar Prilepin

Zahar Prilepin

Zahar Prilepin – Primećujete li vi ozbiljnu savremenu književnost? Potrudite se da odgovorite iskreno, a da se ne zamislite. Na žalost, verovatnost odričnog odgovora je veoma velika i razlog tome su očigledno objektivni razlozi.  A da je tako shvatićete ako uđete u prvu knjižaru. Šta mi  vidimo: knjige o planinama, životne krilatice za aktivaciju skrivene […]