Deset filmova gdje je zvuk odigrao ključnu ulogu

Deset filmova gdje je zvuk odigrao ključnu ulogu

Deset filmova gdje je zvuk odigrao ključnu ulogu – Balkanska publika već je dobro upoznata sa starom boljkom dizajna zvuka u domaćim filmovima. Srećom, talentovani režiseri, glumačke gromade i sjajni scenaristi digli su prosjek, pa se pored snobovskih komentara studenata režije “uf jest loš zvuk u “Ko to tamo peva” rijetko ko osvrne na tehničke […]

Poezija matematike: Red i zvuk

Poezija matematike: Red i zvuk

Poezija matematike: Red i zvuk U jeku jednog semestra na Univerzitetu u Getingenu, vrsni nemački matematičar, David Hilbert, zapazio je da na njegovim predavanjima nedostaje jedan od studenata. Raspitavši se za njega, odgovoreno mu je da je katedru za matematiku napustio u korist one za poeziju. Vrlo odmereno, Hilbert je replicirao: “Ah, da. Oduvek sam […]