Дефо, Турније и Куци – обликовање три робинзонијаде

Дефо, Турније и Куци – обликовање три робинзонијаде

У свом есеју „Традиција и индивидуални таленат“ Т.С. Елиот пише: „Постојећи споменици образују међу собом један идеалан поредак који се модификује увођењем новог (уистину новог) уметничког дела. Постојећи поредак је потпун све док се не појави то ново дело; а да би се одржао ред и после новине која се наметнула, читав постојећи поредак мора […]

Могућности читања (града) у Кортасаровом роману „62 / Модел за састављање“

Могућности читања (града) у Кортасаровом роману „62 / Модел за састављање“

За књигу је добро да буде читана. Књига је саздана од знакова који говоре о другим знаковима, а ови, опет, говоре о стварима. Без нечијег ока што чита, књига носи у себи знакове из којих не настају појмови. Умберто Еко, Име руже Потекао из земље у којој су игра, ритам и корак у основици комуникације, […]