Smrike – Bogdan Bogdanović

Smrike – Bogdan Bogdanović

Smrike – Bogdan Bogdanović (odlomak) Spuštamo se napokon niz biljanske strane, pa s glavne ceste zakrećemo put Novoga Travnika, a onda desno, iznad Matanovih dvora izlokanim seoskim putom penjemo se u obilazak Bogdanovićevih okatih bdjelaca na Smrikama. Prije uspona na Smrike valja ostaviti auto kraj puta, na prirodnom proširenju. S druge strane puta ograda je […]

Spomenici Bogdana Bogdanovića i komunistički vladaoci

Spomenici Bogdana Bogdanovića i komunistički vladaoci

Kako su spomenici Bogdana Bogdanovića varali komunističke vladaoce Povodom knjige fotografa Volfganga Talera o biblioteci Bogdana Bogdanovića u Beogradu, u Bečkom centru za arhitekturu održan je skup o jugoslovenskoj arhitektonskoj moderni. Kome ona pripada, čija je bila, čija je danas? Jedno je sigurno: Jugoslavija je možda politički umrla u zimu 1992, ali je u arhitekturi […]