Идеологија филмске слике – Друштвени контекст социјалистичке Југославије

Идеологија филмске слике – Друштвени контекст социјалистичке Југославије

Идеологија филмске слике 2. Друштвени контекст социјалистичке Југославије Настанак одређеног филма у датим друштвеним оквирима и околностима неумитно га чини подложним разноликим социјалним утицајима. Ови утицаји могу бити индиректни, у смислу да се различите друштвене тенденције на посредан начин могу рефлектовати на филмску продукцију. Када се, на пример, у једном друштву интензивирају одређена, рецимо, конзервативна струјања, то […]

Идеологија филмске слике – Повезаност филма и идеологије

Идеологија филмске слике – Повезаност филма и идеологије

Тема обрађена у овој књизи, у најширем смислу, бавиће се анализом филмске слике. Та форма визуелизације неће се посматрати као вредносно-неутралан феномен, већ ће се трагати за одређеним начинима њене инструментализације. Под овим последњим углавном ће се подразумевати они видови који имају карактер идеолошког па ће се самим тим књига, најопштије говорећи, бавити повезаношћу визуелног […]