Istraživanje značenja i istine

Istraživanje značenja i istine

Rasel – Istraživanje značenja i istine Ova knjiga “Istraživanje značenja i istine” je zamišljena kao jedno dublje ispitivanje izvesnih problema koji se odnose na empirijsko saznanje. Nasuprot tradicionalnoj teoriji saznanja, metod, ovde prihvaćen, pridaje veliki značaj lingvističkim razmatranjima i od nje se uglavnom po tome i razlikuje. Nameravam da razmatram jezik u odnosu na dva […]

Bertrand Rasel – Šta je reč?

Bertrand Rasel – Šta je reč?

Bertrand Rasel Prilazim sada preliminarnom razmatranju pitanja: ˝Šta je reč?˝. Ali ono što sada imam reći biće dopunjeno detaljnim razmatranjima, koja će uslediti kasnije. Reči su, od najstarijih vremena o kojima imamo istorijske dokumente, bile objekt sujevernog strahopoštovanja. Čovek koji je znao ime svog neprijatelja mogao je, služeći se njime, da stekne magičnu moć nad […]