Zašto je Teodor Adorno danas tako aktuelan?

Zašto je Teodor Adorno danas tako aktuelan?

Predavanje Teodora V. Adorna „Aspekti novog desnog radikalizma“ osvaja liste bestselera. Zbog čega su misli tog filozofa na tu temu tako aktuelne 50 godina od njegove smrti – objašnjava istoričar Folker Vajs. U čuvenom delu „Dijalektika prosvetiteljstva“, koje su u Sjedinjenim Državama 1947. zajedno objavili Teodor Adorno i Maks Horkhajmer, autori su tražili odgovor na […]

Autoritarna ličnost

Autoritarna ličnost

Autoritarna ličnost – Pojam autoritarnosti podrazumeva vrstu udvojenog ponašanja, gde susrećemo podaništvo na jednoj, a nasilništvo na drugoj strani. Dakle, osoba autoritarnog karaktera je slepo odana i poslušna prema onima koji su iznad (koje smatra autoritetima), a istovremeno okrutna i puna prezira prema onima koji su ispod nje u društvenoj hijerarhiji. Plastičan i simbolički primer […]