Klasik nad klasicima: Ciceron

Klasik nad klasicima: Ciceron

Klasik nad klasicima: Ciceron „Svoje dužnosti u životu bio sam potpuno ispunio; preostali su mi samo sukobi sa sudbinom“ (Ciceron)   Nema perioda pre modernog doba koji nam je ostavio toliko detaljnih svedočanstava o ljudima, njihovim ličnim verovanjima, motivima ponašanja i detaljnim političkim zbivanjima, kao što je to period rimske istorije od kraja Republike pa […]