T. S. Eliot: Uvod u Umjetnost poezije Pola Valerija

T. S. Eliot: Uvod u Umjetnost poezije Pola Valerija

Paul Valéry (1871-1945), francuski pesnik i esejista, neprekidno priziva mogućnost čiste poezije. Za njega je pojam čistog oslobođen naslaga nepoetskog. Da li je moguća takva pesma, stihovi koji bi bili oslobođeni svih nepoetskih elemenata stvarnosti? U predgovoru knjizi poezije Između jutra i palme Kolja Mićević poeziju Paula Valérya opisuje rečju – nedovršenost. Neke pesme je pisao godinama, neke objavio […]