Еротолошки мотиви у Вергилијевим Еклогама

Еротолошки мотиви у Вергилијевим Еклогама

Еротолошки мотиви у Вергилијевим Еклогама „Еклоге“, или како се још називају „Песме изабране“, „Пастирске песме“ или „Bucolica“, поред „Енеиде“ и „Песама о земљорадњи“ (Georgica), представљају једно од најзначајнијих Вергилијевих дела. „ Пастирске песме су прво дело које је Вергилију одмах донело велику славу” (Бајић 2004: 9.) и састоје се од десет песама. Друга, трећа, осма […]