The Kinks – zabrana boravka u SAD-u

The Kinks – zabrana boravka u SAD-u

The Kinks – zabrana boravka u SAD-u – Dugo mi je trebalo da shvatim zašto „Kinksi“ nisu imali pravo da stupe nogom na tle Sjedinjenih Američkih Država tokom četiri godine, u kritičnom periodu ’65–’69, posle jedne američke turneje. Pošto su imali zabranu boravka u trenutku kada je Amerika bila Eldorado engleskih grupa, njihovo najveće tržište […]