Психоанализа и религија – Владета Јеротић

Психоанализа и религија – Владета Јеротић

Психоанализа и религија – Владета Јеротић Откад је психоанализа као емпиријска научна дисциплина престала да се интересује само за откривање закона несвесног живота и лечење неуротичних пацијената, а то се догодило још за време Фројдовог живота, када је почела да објашњава законе друштвеног развитка и да је од једне практичне медицинске дисциплине прераста у један […]

Alfred Adler – individualna psihologija i njeni pojmovi

Alfred Adler – individualna psihologija i njeni pojmovi

Alfred Adler – individualna psihologija i najbitniji pojmovi Alfred Adler je tvorac pravca u psihologiji koji je poznat kao individualna psihologija. Poput većine  teoretičara  koje se nakon studija medicine opredelila za psihijatriju, on je  najpre svoja interesovanja kroz teorijski rad usmerio ka psihopatologiji, izučavajući neurotičnu ličnost, pa je tek tokom kasnijih godina svojim teorijskim razmatranjima obuhvatio normalnu […]