Simbolizam androgina i buđenje ženske moći

Simbolizam androgina i buđenje ženske moći

Simbolizam androgina i buđenje ženske moći  (Tekst je u izmenjenom obliku objavljen u okviru knjige „Kontrainicijacija“ istog autora.) U seksualnoj ljubavi prepoznaje se najuniverzalniji oblik kroz koji ljudi nejasno pokušavaju da u trenutku unište dvojnost, da egzistencijalno prevaziđu granicu između Ja i ne-Ja, između Ja i Ti, čineći od tela i seksa oruđa za ekstatično […]