Dorijan Nuaj | P.U.L.S.E Magazin za umetnost i kulturu

Ulogujte se / Kreirajte profil

Početna » Tekstovi autora/ke Dorijan Nuaj
Autor/ka Dorijan Nuaj
Dorijan Nuaj (1971, Bik-Škorpija), sociolog po obrazovanju, bavi se izučavanjem ezoterije i okultizma te njihovih uticaja na istoriju, svetska dešavanja, ideologiju i politiku. Pored „KontraInicijacije“, do sada je objavio pet knjiga: zbirku poezije „Akvanomikon“ (1995), Inpress, Beograd; ogled „Božanska revolucija katastrofe“ (2008), Ukronija, Beograd; prozni rad „Lucifereza“ (2010), Ukronija, sastavljen iz tri manje celine „Saltarello“, „Kako sam sreo hrvatskog bana Smoljana“, „Sreli smo se u Tifaretu“; zbirku poezije „Crni nemis“ (2010), Ukronija; izmenjenu i dopunjenu verziju „Božanske revolucije katastrofe“ pod imenom „Doktrina satanizma“ (2012), Ukronija. Takođe, objavljivao u časopisima Gradina i Unus Mundum.

Mali terajući ritual pentagrama (teorijske pretpostavke)

Mali terajući ritual pentagrama (teorijske pretpostavke)

. Većina ljudi koji su kročili stazom zapadnog okultizma izvodila je mali terajući ritual pentagrama. Mnogi ga prihvataju zdravo-za-gotovo, u smislu da služi za čišćenje aure, astrala, proterivanje klipota itd.…

Babalon, Pehar i Lav-Zmija (deo II)

Babalon, Pehar i Lav-Zmija (deo II)

U formulaciji Skerletna Žena, po Grantu, pridev „skerletna“ označava magijsku struju, koju on naziva drakonijanskom, na kojoj se zasniva novi eon, odnosno eon Horusa / Aresa. Grant crvenu boju povezuje…

Babalon (Skerletna Žena i Zvezda) (deo I)

Babalon (Skerletna Žena i Zvezda) (deo I)

U Krolijevoj Knjizi Zakona boginja Nuit poručuje: „Znajte sada da je izabrani sveštenik i apostol beskonačnog prostora princ-sveštenik Zver; a u njegovoj ženi zvanoj Skerletna Žena data je sva moć.…

Izvori inicijacije i kontrainicijacije

Izvori inicijacije i kontrainicijacije

Od Avraama do Davida svega, dakle, četrnaest kolena, a od Davida do preseljenja u Vavilon četrnaest kolena, i od preseljenja u Vavilon do Hrista četrnaest kolena. Jevanđelje po Mateju 1,17…

Sluteći užas

Sluteći užas

Gledam stare fotografije nekih veselih, bezbrižnih ljudi, krajem XIX i početkom XX veka. Na licima im se vidi optimizam, zanesenost novim idejama, vera u napredak, vedrina koju sa sobom nosi…

Niče i Evola ukratko o religiji ljubavi

Niče i Evola ukratko o religiji ljubavi

Tzv. primitivna religija je poput primitivne ekonomije. Reč je o prostoj naturalnoj razmeni na principu: mi Tebi žrtvu, Ti nama pomoć u izvršenju nekog našeg konkretnog egzistencijalnog zahteva.Viši nivo trgovine,…

Svet iza zavese ovog sveta

Svet iza zavese ovog sveta

Baš sam sinoć pokušavao da umrem, ali nije mi uspelo. Mislim, ništa nisam uradio da bih smrt pospešio, nego sam sedeo u mračnoj sobi i prosto čekao da umrem, odnosno…

Moloh zapadne civilizacije

Moloh zapadne civilizacije

Uzmimo u kratko razmatranje tri istorijska primera masovnog žrtvovanja. Sva tri žrtvovanja su odrađena po nekoj proceduri te pod demagoškim plaštom neke ideologije i imperativom aktuelne političke situacije. Reč je…

Stranica 1 od 212